Telinevoimistelua Vantaalla!

Monipuolista ja iloista temppuilua lapsille, erityislapsille sekä aikuisille. Tervetuloa telinevoimistelemaan huippu tiimiin!

Ajankohtaista

SYKSYN ILMOITTAUTUMISET AUKEAVAT 8.6.

Syksyn 2020 ryhmät näet täältä: https://go.hoika.net/public/PublicGroups.aspx?sid=324


Hallin ovet avautuivat jälleen 1.6. alkaen. Harrasteryhmien korvaavat harjoitukset ovat alkaneet. Olemme tiedottaneet aikatauluista tarkemmin sähköpostilla! Sitoudumme noudattamaan kokoontumisrajoituksia sekä turvallisuus- ja terveysohjeita. Koko KuusUn valmennustiimi on ohjeistettu huolehtimaan hygieniasta sekä telineiden ja hallin puhtaudesta.


Kutsu Kuusikon Urheilijat Ry:n vuosikokoukseen

KUUSIKON URHEILIJAT RY 1.6.2020
KUTSU: VUOSIKOKOUKSEEN MA 08.06.2020 KLO 19.00

 1. KOKOUS PIDETÄÄN ETÄKOKOUKSENA
 2. KOKOUKSEEN VOIVAT OSALLISTUA JÄSENMAKSUNSA MAKSANEET
  YLI 15-VUOTIAAT JÄSENET.
  (jäsenmaksu 20,-/hlö Kuusikon Urheilijoiden
  tilille FI77 2293 1800 0116 86) Kenttään nimi ja sähköpostiosoite!
  Jäsenmaksunsa viimeistään 7.6. maksaneille lähetetään pääsykoodi
  kokoukseen, kun hallitus on hyväksynyt jäseneksi.
 3. SEURAN SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN.
  Kokouksessa noudatetaan hyväksyttäviä uusia sääntöjä soveltuvin osin.
  ESITYSLISTA
  KOKOUKSEN AVAUS
  Yhdistyksen puheenjohtaja Paula Lehmuskallio avaa kokouksen.
  01 VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI JA KAKSI PÖYTÄ- KIRJAN TARKASTAJAA SEKÄ ÄÄNTENLASKIJAT.
  Päätös:
  02 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS
  Esitys: Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös:
  03 ESITETÄÄN VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUS, SEKÄ TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
  Esitys: ESITETÄÄN ASIAKIRJAT VUODELTA 2019. Päätös,
  04 PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE.
  Esitys: päätetään myöntää vastuuvapaus asianosaisille Päätös:

05 VAHVISTETAAN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUS Esitys: Jäsenmaksut kannetaan erikseen erillään kausimaksuista. Jäsenmaksun suuruus vuonna 2020 on 20,- €-/hlö/vuosi.
Päätös:
06 VAHVISTETAAN HALLITUKSEN KULUVAA TOIMINTAVUOTTA VARTEN LAATIMA TOIMINTASUUNNITELMA SEKÄ TALOUSARVIO.
Esitys: Hyväksytään toiminta- ja talousarvio vuodeksi 2020 ja hyväksytään lisättäväksi talousarvion tulopuolelle jäsenmaksusaatavat.
Päätös:
07 KÄSITELLÄÄN KUUSIKON URHEILIJAT RY:N UUDET SÄÄNNÖT. Esitys: Päätetään hyväksyä seuralle uudet säännöt, mikäli 2/3 annetuista äänistä sitä kannattaa.
08 VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA (KAHDEKSI VUODEKSI), SEKÄ HALLITUKSEN MUUT JÄSENET
Esitys: valitaan hallitukseen 6 jäsentä. Hallituksen jäsenten kausi on kaksi vuotta. Ensimmäisellä kerralla kuitenkin puolet jäsenistä valitaan arvalla tai sopien yhdeksi vuodeksi.
Päätös:
09 VALITAAN TOIMINNAN- tai TILINTARKASTAJA JA HÄNELLE VARAMIES VUODEN 2020 TILEJÄ TARKASTAMAAN.
10 Esitys: Valitaan uuden yhdistyslain mukainen yksi toiminnan- tai tilintarkastaja ja hänelle varatarkastaja.
Päätös:
11 VALITAAN JÄSENET EDUSTAMAAN YHDISTYSTÄ SVL:N KOKOUK- SISSA.
12 KUNNIAPUHEENJOHTAJAN KUTSUMINEN
Esitys: Hallitus esittää telinevoimisteluseura Kuusikon Urheilijat ry:n perustajan, valmentajan ja puheenjohtajan Paula Lehmuskallion kutsumista kunniapuheenjohtajaksi.
Päätös:

13 MUITA KOKOUKSELLE ESITETTÄVIÄ ASIOITA
14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
KUUSIKON URHEILIJAT RY Hallitus